fun88网址,阅读新闻

职工带薪年休假条例

[日期:2008-01-21]来源:国务院  作者:fun88.com[字体: ]

中华人民共和国国务院令
第514号

    《职工带薪年休假条例》已经2007年12月7日国务院第198次常务会议通过,现予fun88.com公布,自2008年1月1日起施行。

本规范文件由[法信网]Law863.Com收集整理

                                                   总理   温家宝
                                n